Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

At være elev i udskolingen

I vores udskoling er eleverne fra 5. årgang til 9. årgang. Vi har to klasser på hver årgang, samt en modtagerklasse med elever med samme alders fordeling.

Elever i udskolingen er meget motiverede og arbejdsomme unge mennesker, hvor ambitionsniveauet er højt. Vi er gode til at inkludere hinandens forskelligheder.

I og omkring udskolingen er vi opmærksomme på alle elevers udvikling. Vi har fokus på, at udviklingen omfatter det personlige, faglige og sociale hos eleverne. Det gør ikke ingen forskel, om man går i 5. eller 9. klasse, eleverne kommunikerer og arbejder på tværs af klasser og årgange. Lærerne udnytter hinandens faglige kompetencer for at gøre eleverne til livsduelige unge mennesker med egen vilje og evner til at skabe værdi for de fællesskaber, de indgår i.

Alle elever bliver mødt med ambitioner. Deres nysgerrighed og lyst til at lære mere bliver stimuleret og de vil erfare, at det nytter at gøre det bedste de kan. I undervisningen tages der hensyn til alles forskellighed og vi sætter pris på det man kan byde ind med til gavn for skolens fællesskab.

Et vilkår på Karlslunde Skole er, at alle skal lykkes. Vi møder alle med et positivt livssyn og en vished om, at man udvikler sig bedst i positive rammer. Læringsmiljøet på Karlslunde Skole giver plads til mange forskellige måder at lære på. Ambitionsniveauet er højt i fællesrummet. I samarbejdet mellem elever, lærere og forældre skaber vi et læringsrum, som er ambitiøst og inspirerende for alle. Kendetegn ved udskolingen: Faglig, positiv og rummelig